Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze  voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 56155875.

WPSNN Algemene Voorwaarden

WPSNN Voorwaarden onderhoudscontract