Over ons

Warmtepomp Service Noord Nederland heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van het installeren van warmtepompinstallaties, het in bedrijf stellen hiervan en het verhelpen van storingen. Wij zijn een van de weinige bedrijven in Nederland die zich sinds de introductie van de warmtepomp in 2006 volledig richt op deze service rond warmtepompen.

Ons team heeft speciale cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van warmtepompen om haar kennis uit te breiden en actueel te houden. Deze kennis wordt gecombineerd met jarenlange ervaring in de praktijk. Door deze combinatie van kennis en ervaring hebben wij voor elke installatie, storing of probleem een passende oplossing.

Wij zijn lid van het Nederlands Platform Warmtepompen en werken conform de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse installatiebranche.

Certificaten

Erkenning bodemenergiesystemen:

Een goed ontwerp, juiste aanleg en exploitatie van bodemenergiesystemen vraagt om deskundigheid. Aantasting en verontreiniging van de bodem moet worden voorkomen en een optimale energiebalans moet hierbij gerealiseerd te worden.

Om deze deskundigheid te borgen zijn in het Besluit bodemkwaliteit en de onderliggende Regeling bodemkwaliteit een aantal werkzaamheden die samenhangen met het ontwerp, de aanleg en de exploitatie benoemd die alleen door erkende bedrijven, zoals Warmtepomp Service Noord Nederland, het boorbedrijf of de aannemer mogen worden uitgevoerd. Een opdrachtgever of initiatiefnemer mag deze werkzaamheden alleen uitbesteden aan deze erkende bedrijven.

Een erkenning wordt, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, afgegeven door Bodem+

Weten wie deze erkenning heeft: zie hiervoor register “erkende instellingen”.

BRL6000-21 certificaat:

Wij zijn er trots op dat Warmtepomp Service Noord Nederland gecertificeerd is voor het ontwerpen, installeren en beheren van WKO installaties voor woningbouw en klein utiliteit. Dit certificaat is verkregen na het goed doorlopen van alle audits van DEKRA Certification.

Hierdoor laten we zien dat onze warmtepompsystemen en bodemsystemen voldoen aan de hoge eisen die hier door de certificering aan worden gesteld. Ook het gehele traject van aanbieding, uitvoering, oplevering en nazorg ligt vast en is een extra borging van de kwaliteit die de opdrachtgever al van ons gewend was.

De toezicht en handhaving van het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. warmtepompsystemen en bodemsystemen is in handen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door strenge controles willen ze bereiken dat alleen gecertificeerde bedrijven zoals Warmtepomp Service Noord Nederland werkzaamheden aan warmtepompsystemen en bronsystemen mogen uitvoeren.

Fabrikanten Warmtepompen:

Leverancier vloerverwarming: